Јавне набавке ОШ "9.октобар"

Основна школа "9. октобар" објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку добара - гасно уље екстра лако евро ел за шк. 2016/2017. годину
(јавна  набавка  бр.2/2016).

Овде можете преузети:
- Позив за подношење понуда
- Конкурсну документацију


Основна школа "9. октобар"