Јавна набавка - превоз ученика

Основна школа "9. октобар" објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку - услуге друмског превоза, за шк. 2016/2017. годину
(јавна  набавка  бр.1/2016).

Овде можете преузети:
- Позив за подношење понуда
- Конкурсну документацију


Основна школа "9. октобар"