Основна школа "9. октобар" објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуга - Организовање екскурзија и наставе у природи за школску 2019/20. годину (јавна  набавка  бр.3/2019).

Документацију можете преузети овде

Позив можете преузети овде


Основна школа "9. октобар"